برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت و برودت هوا در ساختمان چه باید کرد ؟
برای جلوگیری از هدر رفتن حرارت و برودت هوا در ساختمان چه باید کرد ؟
1397/04/06 | تعداد نظرات :0
نقطه تعادل یک خانه عبارت است از پایین ترین دمای هوای خارج ساختمان است، که در آن دما به درون ساختمان بدون جذب و یا دفع حرارت و تحت میزان معینی از تابش آفتاب ،در حد آسایش باقی بماند.