En | Fa
منوی سایت

ابزار آلات پی وی سی

ابزار H

ابزار H

ابزار قرنیز پی وی سی

ابزار قرنیز پی وی سی

ابزار لبه

ابزار لبه

ابزار نبشی تاشو

ابزار نبشی تاشو

ایزار قرنیز لبه دار پی وی سی

ایزار قرنیز لبه دار پی وی سی

ابزار F

ابزار F

ابزار نبشی ثابت2x2 (خارج)

ابزار نبشی ثابت2x2 (خارج)

ابزار نبشی ثابت 2x2 (داخل)

ابزار نبشی ثابت 2x2 (داخل)

ابزار نبشی ثابت 2x1

ابزار نبشی ثابت 2x1

ابزار لبه دامپا

ابزار لبه دامپا


ابزار ها در واقع متعلقاتی هستند که پانل های پی وی سی را در کنار یکدیگر استوار کرده و همچنین بر زیبایی و استحکام پروژه اجرا شده می افزاید .