En | Fa
منوی سایت

ابزار آلات پی وی سی


ابزار ها در واقع متعلقاتی هستند که پانل های پی وی سی را در کنار یکدیگر استوار کرده و همچنین بر زیبایی و استحکام پروژه اجرا شده می افزاید .

ابزار H
ابزار H
ابزار قرنیز پی وی سی
ابزار قرنیز پی وی سی
ابزار لبه
ابزار لبه
ابزار نبشی تاشو
ابزار نبشی تاشو
قرنیز لبه دار
ایزار قرنیز لبه دار پی وی سی
ابزار F
ابزار F
ابزار نبشی ثابت2x2
ابزار نبشی ثابت2x2 (خارج)
ابزار نبشی ثابت
ابزار نبشی ثابت 2x2 (داخل)
ابزار نبشی ثابت 2x1
ابزار نبشی ثابت 2x1
ابزار لبه دامپا
ابزار لبه دامپا