ضرورت استفاده از پارتیشن اداری
ضرورت استفاده از پارتیشن اداری
1398/08/30 | تعداد نظرات :0
ضرورت پارتیشن اداری اين است كه كارمندان را از مناظر و صداهای يك فضای كاری باز كه ممكن است تمركز آنها را به هم بزند ايزوله كند.