درب های مدرن و جدید ویژه آپارتمان های کوچک امروزی
درب های مدرن و جدید ویژه آپارتمان های کوچک امروزی
1398/08/28 | تعداد نظرات :0
درب های کشویی، درب های تاشو و نمونه های مختلف از این دسته نوآوری ها هستند. این سیستم ها موجب افزایش متراژ مفید آپارتمان های کوچک می گردد و فضاهای بزرگ را می توان به راحتی با آن ها تفکیک نمود.
اهمیت درب های آذران فضا نما
اهمیت درب های آذران فضا نما
1398/08/30 | تعداد نظرات :0
در صورت عدم انتخاب صحیح جنس و نوع ، درب ها هم می توانند از عوامل مهم اتلاف انرژی در ساختمان ها باشد، اتلاف انرژی یکی از عوامل انتخاب های سنجیده تر هستند.