AzaranAzaran
Azaran

در تصاویر زیر روش نصب پانل پی وی سی با استفاده از کلیپس نمایش داده شده است. در این متد، ابتدا دور تا دور دیوار به ارتفاع سقف کاذب، در یک سطح تراز معین، نبشی کشی شده سپس آویزهایی از جنس مفتول گالوانیزه در فواصل استاندارد(بین 60 تا 80 سانتیمتر)  از سقف اصلی گرفته می شود. سپس پانلها با استفاده از کلیپس در کنار هم بترتیب چیده می شوند. در این روش پانلها آزاد بوده و به سازه زیرین، پرچ یا پیچ نمی شوند. این شیوه نصب مناسب مساحت های بسیار برزگ با تلرانس دمایی بالاست. روشهای دیگری همچون نصب پانل بدون استفاده از کلیپس از شیوه های متادول دیگر می باشد.
 

Live Help
Azaran Azaran Azaran Azaran